Działy podrzędne

Brak nowych wiadomości Development

Proszę tu umieszczać gotowe rozwiązania pozwalające zintegrować Exta Life z innymi systemami automatyki domowej np. Home Assistant, Google Assistant, Domoticz, openHAB itp.

Brak nowych wiadomości Dyskusja, pytania, pomoc, inne

Dyskusja, pytania, pomoc oraz inne tematy związane z integracjami opublikowanymi w tym dziale