Działy podrzędne

Brak nowych wiadomości Lista urządzeń

Propozycje zmian w istniejących funkcjonalnościach, usprawnienia itp.

Brak nowych wiadomości Dom

Brak nowych wiadomości Sceny

Brak nowych wiadomości Logiczne

Brak nowych wiadomości Czasowe

Brak nowych wiadomości Ustawienia

Brak nowych wiadomości Ogólne / inne

Propozycja zmian, które nie pasują do pozostałych działów np. globalna zmiana w interfejsie aplikacji, komunikacja sieciowa itp.