Pakiet integracyjny Exta Life <-> Home Assistant

 • 104 Odpowiedzi
 • 20478 Wyświetleń
*

Offline admin

 • *****
 • 1621
 • Twórca i moderator forum
  • Zobacz profil
  • Forum ExtaLife
Pakiet integracyjny Exta Life <-> Home Assistant
« dnia: Grudzień 21, 2018, 15:35:14 »
Oto pakiet oprogramowania pozwalający zintegrować Exta Life z Home Assistant za pośrednictwem MQTT.
UWAGA: Od dnia 14.11.2019 pojawiła się także możliwość integracji natywnej, bez konieczności używania MQTT - opis w tym wątku.

Opis rozwiązania / wprowadzenie:
Integracja oparta jest o 1 bibliotekę napisaną w Python 3.5 oraz 2 programy także napisane w Pythonie. Programy te za pośrednictwem biblioteki symulują komunikację z EFC-01, jak gdyby komunikowała się z nim aplikacja Exta Life. Zmiany stanów z poziomu Home Assistant odbywają się w czasie rzeczywistym. Reakcja kontrolera jest natychmiastowa - tak jak w aplikacji Exta Life. Natomiast update statusu odbiornika Exta Life jest realizowany za pośrednictwem poolingu stanu domyślnie odbywającego się co 5 minut. Do ich uruchomienia stworzone zostały dodatkowo skrypty shellowe (pliki z rozszerzeniem .sh). Jeden z programów (main_ha2exta.py) tworzy połaczenie między kontrolerem EFC-01 a Home Assistant i przekazuje komendy sterowania z HA do EFC-01 na bieżąco. Drugi program (main_exta2ha.py) służy do cyklicznego odczytywania bieżących stanów wszystkich odbiorników i czujników Exta Life z instalacji, do których użytkownik podany w konfiguracji ma dostęp.
   Integracja wykorzystuje mechanizm HA MQTT Discovery co oznacza, że urządzenia Exta Life dodawane są do HA automatycznie przy najbliższym odczycie stanów przez program main_exta2ha.py. Nie oznacza to jednak, że będą widoczne w GUI HA. To zawsze wymaga ręcznej konfiguracji poprzez edycję plików HA. HA daje pełną dowolność jak i gdzie urządzenia będą wyświetlane - w jakiej zakładce, z jaką ikoną, w jakiej kolejności, z jakimi opcjami itp. dlatego ręczna konfiguracja jest niezbędna.
Automatyzm Discovery oznacza jednak, że urządzenia Exta Life będą automatycznie skonfigurowane dla HA pod kątem komunikacji, możliwości (czy odbiornik typu światło (czy ściemnialny, czy zwykłe włącz, wyłącz), czy roleta, tematy MQTT do komunikacji itp) oraz widoczne w widoku deweloperskim HA w liście encji.

Plik konfiguracyjny:
Obydwa programy korzystają z pliku konfiguracyjnego exta_ha_config.yaml, niezbędnego do działania całego rozwiązania, który zawiera informacje o tym, jak dane urządzenie Exta Life zostało skonfigurowane w Home Assistant. Jest łącznikiem pomiędzy obydwoma programami, ponieważ obydwa programy muszą wiedzieć jak dane urządzenie Exta Life zostało przypisane do Home Assistant. Plik jest samoczynnie generowany i aktualizowany przez program main_exta2ha.py. Plik ma format YAML (https://yaml.org/). Przed jego edycją silnie polecam zaznajomić się ze składnią YAML, ponieważ wcięcia mają tam znaczenie i nieumiejętna edycja spowoduje błędy w działaniu programu. Zawarte są w tym pliku następujące informacje:
 • nazwa encji w Home Assistant zbudowana jako złożenie ID urządzenia(wartość 'device') Exta Life oraz numeru kanału. Przykładowo niech ROP-22 w kontrolerze EFC-01 ma ID (pole 'device') o wartości 1. Powstaną dla niego dwa wpisy w pliku wg reguły [id]-[kanał] czyli odpowiednio 1-1, 1-2. Generalnie w Home Assistant powstanie dla ROP-22 tyle encji, ile kanałów czyli 2. Analogicznie dla odbiorników ROM mogą być 4 kanały więc powstaną 4 osobne encje.
 • typ komponentu HA reprezentującego dany kanał urządzenia Exta Life: light, switch, cover, sensor
 • tematy MQTT do sterowania urządzeniem przez HA oraz do zwracania stanu urządzenia Exta Life do HA. Aby uniknać nadmiarowości danych to zapisany jest tylko człon główny wszystkich tematów oraz poszczególne końcówki
Przykładowy wpis z pliku:
0-1:
  brightness_scale: 100
  can_dim: true
  can_rgb: false
  component: light
  name: Punkt 1
  on_command_type: brightness
  topic_base: homeassistant/light/0-1/
  topics:
    brightness_command_topic: set_value
    brightness_state_topic: state_value
    command_topic: switch
    config: config
    state_topic: state
Wpis taki reprezentuje urządzenie Exta Life o ID 0 i kanale 1 (stąd: 0-1:). Dokładnie rzecz ujmując jest to RDP-21. Zmapowany jest on na komponent HA typu 'light', ponieważ komponent ten pozwala na regulację natężenia oświetlenia (can_dim: true) oprócz włączania i wyłączania.
Przykładowo temat MQTT do przekazywania stanu odbiornika Exta Life do HA to połączenie wartości pola topic_base oraz state_topic - czyli 'homeassistant/light/0-1/state'
Jeśli ktoś poczyta dokumentację elementu light komponentu MQTT w HA to zauważy, że wiele z pól tego wpisu odpowiada dokładnie polom konfiguracyjnym komponentu MQTT.

UWAGA: program main_exta2ha.py posiada domyślą logikę mapującą urządzenia Exta Life (ROP, ROM, RDP, SRP, itp) na komponenty HA. Logika ta stworzona została na moje potrzeby. Mam świadomość, że wypadałoby, aby byłą konfigurowalna, ale elastyczność i konfigurowalność niestety zawsze oznacza większy nakład pracy programistycznej, czyli czasu. Do tej pory nie miałem na tyle czasu, aby wprowadzić tutaj konfigurowalność tej logiki.
Oznacza to, że aby dostosować logikę procesu Discovery do swoich potrzeb potrzebna jest zmiana kodu w bibliotece ExtaLife_HA.py w metodzie add_entry_from_device klasy HAConfig.
Drugim rozwiązaniem jest dokonanie ręcznych zmian w wygenerowanym pliku i ponowne przesłanie konfiguracji do HA programem main_exta2ha.sh. O tym jak to zrobić - poniżej w procedurze postępowania.

Ogólna reguła jest taka, że ROP i ROM mapowane są jako switch, chyba, że mają w aplikacji Exta Life przypisane ikony kierunkowego reflektora sufitowego lub ikonę zwykłej żarówki E27 - wtedy będą zmapowane jako light bez możliwości ściemniania.
Pozostałe komponenty mapowane są wg intuicyjnych reguł - ściemniacz jako light z regulacją, czujniki temperatury jako sensor, SRP/M jako cover.

Obsługiwane urządzenia Exta Life:
* Odbiorniki: ROM, ROP, RDM, RDP, SRP, SRM, przygotowane podwaliny po obsługę SLR
* Czujniki: czujnik temperatury z RNK oraz czujniki RCT
Urządzenia Exta Free nie są na razie wspierane. Z racji, że z Exta Free posiadam tylko jeden ROP-01 - mam za mało informacji, aby dodać ich obsługę.

Reprezentacja w Home Assistant jako następujące komponenty:
* MQTT Light - https://www.home-assistant.io/components/light.mqtt/
* MQTT Switch - https://www.home-assistant.io/components/switch.mqtt/
* MQTT Cover - https://www.home-assistant.io/components/cover.mqtt/
* MQTT Sensor - https://www.home-assistant.io/components/sensor.mqtt/


Wymagania - w co się trzeba będzie wyposażyć:
1. Home Assistant - hass.io na Raspberry Pi, ale moim zdaniem nawet lepszym pomysłem jest HA na Dockerze (czyli dyski NAS, inne Linuxy oraz Docker dla Windows ) - pobrać najnowszą wersję stabilną (nie betę)
2. Broker MQTT - polecam Mosquitto - można także w dockerze
3. Python 3.5 lub nowszy do uruchomienia 2 programów integracji Exta Life <-> MQTT w Home Assistant. Na starszej wersji będą błędy składniowe
4. Dodatkowe pakiety w Pythonie (doinstalować przez: pip install): mqtt (paho mqtt), json, yaml, unidecode

Procedura wdrożenia:
0. Otworzyć butelkę/puszkę piwa ;)

1. Zainstalować Home Assistant oraz dodać w pliku configuration.yaml konfigurację dla komponentu MQTT według instrukcji https://www.home-assistant.io/components/mqtt/ oraz https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/discovery/
Ustawić parametr discovery_prefix na wartość homeassistant, czyli discovery_prefix: homeassistant

2. Przetestować poprawność instalacji i konfiguracji według instrukcji: https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/testing/
To będzie wymagało edycji głównego pliku konfiguracyjnego HA - configuration.yaml i ręcznego dodania testowego, wirtualnego urządzenia MQTT.
Polecam też instalację jakiegoś dobrego klienta MQTT np MQTT.fx i zasubskrybowanie wszystkich wątków do monitorowania przyszłej komunikacji HA z Exta Life poprzez subskrybcję tematu homeassistant/# i monitorować co wysyła nam HA i czy HA reaguje na zmiany stanów poprzez wysyłanie wiadomości w tematach MQTT dla zmian stanów dla urządzeń.
Testy wykonujemy poprzez zmianę stanów naszego wirtualnego urządzenia MQTT w widoku deweloperskim w widoku encji (url: /dev-state) i patrzymy w naszym kliencie MQTT co nam nasz HA wysyła i czy w ogóle. Jeśli nic się nie dzieje przy załączaniu/wyłączaniu urządzenia - patrzymy do loga HA w poszukiwaniu błędów inicjalizacji MQTT.

Chodzi o to, aby sprawdzić czy komunikacja brokera MQTT z HA działa poprawnie. Jeśli wszystko działa prawidłowo - usuwamy nasze wirtualne urządzenie z pliku konfiguracyjnego HA (configuration.yaml) i restart HA.

3. Rozpakować pliki z załącznika do jednego folderu na hoście/systemie, gdzie zainstalowany jest Python 3.5. Upewnić się, że w tym folderze jest dostęp do komendy python, która uruchamia interpreter Python - czyli, że zmienna środowiskowa path ma wpisany katalog z interpreterem Python 3.5 lub nowszym.
UWAGA: w plikach skryptów shell start_ha2exta.sh oraz start_exta2ha.sh użyta jest komenda python3, gdyż taka funcjonuje w moim systemie Synology. Jeśli u Was ta komenda jest inna np. po prostu python to trzeba wyedytować te pliki .sh i podmienić komendę.
Okazuje się, że na danym systemie linux może być zainstalowanych kilka wersji interpretera Python np 2.5, 2.7 itp. W Synology właśnie dlatego jest oddzielna komenda do wywołania Python 3.5

4. Wyedytować plik config.py i wprowadzić tam adresy IP i porty dla kontrolera EFC-01, brokera MQTT, a także wprowadzić użytkownika i hasło dla dostępu do kontrolera. Użytkownikiem nie musi być root ani adminitrator, ale także zwykły użytkownik. Zasada jest taka, że do Home Assistant dodadzą się automatycznie tylko te urządzenia Exta Life, które przypisane ma do siebie dany użytkownik aplikacji Exta Life.

5. Nadać skryptom (pliki .sh) uprawnienia do bycia wykonywalnymi: chmod +x

6. Przeprowadzić wstępną konfigurację programów (wygenerowanie pliku konfiguracji exta_ha_config.yaml) poprzez uruchomienie skryptu start_exta2ha.sh z parametrem --testrun. Czyli pełna komenda w shellu:
./start_exta2ha.sh --testrunTen parametr spowoduje wygenerowanie pliku konfiguracyjnego, ale konfiguracja nie zostanie zapisana w HA na stałe, więc po restarcie HA wszystkie encje powstałe z wygenerowania konfiguracji znikną i można je ładować ponownie.

Jeśli zawartość pliku odpowiada oczekiwaniom co do mapowna na komponent HA to dalej do kroku 7. W przeciwnym przypadku wyedytować plik i uruchomić MQTT discovery (przesyłanie konfiguracji) poprzez uruchomienie skryptu ./start_exta2ha.sh --filediscoveryTa komenda spowoduje wysłanie konfiguracji załadowanej z pliku konfiguracyjnego zamiast wygenerowanej w locie z danych otrzymanych z EFC-01.
Koniecznie zrestartować HA, aby zmiany w konfiguracji MQTT zostały zastosowane

Jest jeszcze jeden parametr dla tego skryptu, który warto wspomnieć. W przypadku gdyby zaszła potrzeba wygenerowania pliku konfiguracyjnego od nowa (np. po nieudanej edycji) należy uruchomić skrypt z parametrem --initialize.
Pełna komenda: ./start_exta2ha.sh --initializePlik wygeneruje się także za pierwszym uruchomieniem skryptu bez parametrów, lub po skasowaniu pliku konfiguracyjnego.

7. W widoku deweloperskim w HA GUI (URL z końcówką: /dev-state) sprawdzić, czy urządzenia Exta Life są widoczne jako encje light, switch, cover, sensor. W przypadku gdy mapowanie nie spełnia oczekiwań - powrót do punktu 6 i edycja pliku

8. Wprowadzić encje urządzeń Exta Life do konfiguracji Home Assistant (configuration.yaml lub groups.yaml), aby były widoczne w GUI na kartach.Od wersji Home Assistant 0.86 domyślnym interfejsem użytkownika jest Lovelace. Tam nie ma konieczności edycji plików konfoguracyjnych, aby uwidocznić encje w interfejsie. Można wszystko wyklikać na zakładkach GUI. Więcej tutaj

9. Dodać skrypty start_exta2ha.sh oraz start_ha2exta.sh do autostartu swojego linuxa. W związku z tym że w różnych dystrybucjach linuxa są na to różne rozwiązania - odsyłam po pomoc do Google. Ja w moim Synology dodałem je po prostu w Panelu Sterowania jako Zadania (Task scheduler)  z automatycznym startem przy rozruchu DSM (triggered task, event: boot-up). Programy powinny być odporne na sytuację, gdy wystartowały wcześniej niż broker MQTT i Home Assistant oraz na niedostępność EFC-01, więc raz uruchomione powinny działać bez przerwy.
WAŻNE: testując te programy powalajcie im na nieprzerwaną pracę. Nie należy ich przerywać, ponieważ wtedy nic się nie będzie działo. MQTT nie będzie dostawać ani stanów urządzeń Exta Life, ani konfiguracji. Programy te pełnią w pewien sposób rolę usług systemowych (tzw. daemon'ów), choć nimi nie są. Minus jest taki, że blokują konsolę ssh i aby robić coś innego na linuxie to musicie odpalić osobną sesję. Niestety jest tak ze względu na to, że różne dystrybucje mają różne sposoby na tworzenie usług. Ja chciałem przygotować rozwiązanie uniwersalne, które ruszy na każdej maszynie. Stąd "czysty" program, który ma w sobie nieskończoną pętle, a nie prawdziwa usługa działająca w tle i nieblokująca konsoli.
Do testów zamiast autostartu możecie spróbować też użyć linuksowej komendu nohup (odsyłam do google), która pozwala uruchomić każdy program w tle i tym samym nie będzie on blokował konsoli i (chyba) nie zostanie zamknięty przez Linuxa gdy odłączycie się od sesji ssh.

Od tej pory Wasza instalacja Exta Life wchodzi na nowy poziom swojej egzystencji i pozwala być sterowaną z pięknego i minimalistycznego GUI wraz z całą masą innych smart-urządzeń w Waszym domu poprzez znacznie bardziej złożone scenariusze automatyki domowej.

Po spędzeniu godzinki czasu na konfiguracji komponentu HA o nazwie 'Google Assistant' będziecie też w stanie sterować swoją Extą z aplikacji Google Home oraz poprzez Asystenta Google (po angielsku już to działa, a po polsku zacznie od połowy stycznia).

Miłej zabawy!  8)

EDIT 10.01.2019
Dodano poprawkę main_ha2exta.py w wersji 1.0.1 w załączniku

EDIT 15.01.2019
Dodano poprawkę main_ha2exta.py w wersji 1.0.2 w załączniku

EDIT 17.09.2019
Wersja 1.0.2 - dodano obsługę czujnika temperatury z RNK-22 oraz poprawiono crash, gdy wykryte są nieobslugiwane urządzenia
« Ostatnia zmiana: Listopad 15, 2019, 09:13:31 wysłana przez admin »
Elementy systemu, których używam: 3xSRP-22, 5xRDP-21, 3xROP-22, 4x ROP-21, 1xP-456/36, 1xRNK-24, 3x RNP-21, 1xRCT-22, aplikacja na Android oraz iOS + Home Assistant

*

Offline admin

 • *****
 • 1621
 • Twórca i moderator forum
  • Zobacz profil
  • Forum ExtaLife
Odp: Pakiet integracyjny Exta Life <-> Home Assistant
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 10, 2019, 13:38:35 »
W programie main_ha2exta.py wykryłem błąd objawiający się crashem programu przy niedostępności EFC-01, utratą sterowania z HA i koniecznością restartu programu, aby wznowić sterowanie.
Wystarczy podmienić plik main_ha2exta.py nowszą wersją 1.0.1 z załącznika w pierwszym poście powyżej.

Przy okazji informacja dla posiadaczy OpenHAB lub Domoticz - ten pakiet integracyjny powinien także pozwalać na współpracę Exta Life z tymi systemami przy założeniu, że współpracują one z MQTT i że da się dostosować tematy i Payload MQTT dla ich encji tak, aby pasowały do tych z Home Assistant.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 10, 2019, 13:40:47 wysłana przez admin »
Elementy systemu, których używam: 3xSRP-22, 5xRDP-21, 3xROP-22, 4x ROP-21, 1xP-456/36, 1xRNK-24, 3x RNP-21, 1xRCT-22, aplikacja na Android oraz iOS + Home Assistant

*

Offline admin

 • *****
 • 1621
 • Twórca i moderator forum
  • Zobacz profil
  • Forum ExtaLife
Odp: Pakiet integracyjny Exta Life <-> Home Assistant
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2019, 18:39:18 »
Wypuszczona poprawka programu main_ha2exta.py w wersji 1.0.2
CHANGELOG:
* kolejne "uodpornienie" programu przekazującego sterowanie z HA do EFC-01 na brak łączności z EFC-01. W specyficznej sytuacji, gdy EFC-01 nie jest dostępny przez dłuższy czas - np awaria zasilania, ale serwer hostujący HA i ruter sieciowy jest dostępny w programie występował inny błąd "rzucany" przez pythonowy komponent systemowy

Instalacja poprawki jak poprzednio. Wystarczy zatrzymać aktualnie uruchomiony program (np ps -ef | grep python a potem kill x gdzie x to numer procesu zwrócony przez poprzednią komendę dla programu main_ha2exta.py.
Potem nadpisać plik i uruchomić program ponownie.

Zachęcam Was do wpisywania odkrytych błędów tutaj, w tym wątku. Sam na pewno nie wyłapię wszystkiego :)
Elementy systemu, których używam: 3xSRP-22, 5xRDP-21, 3xROP-22, 4x ROP-21, 1xP-456/36, 1xRNK-24, 3x RNP-21, 1xRCT-22, aplikacja na Android oraz iOS + Home Assistant

*

Offline SebiCo

 • ***
 • 221
  • Zobacz profil
Odp: Pakiet integracyjny Exta Life <-> Home Assistant
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 28, 2019, 11:26:24 »
Wczoraj znalazłem troszkę czasu i zainstalowałem pakiet, działa bez najmniejszego problemu - dzięki bardzo!
HA tez całkiem fajny z dużymi możliwościami, na te chwile dodałem sobie jeszcze obsługę centrali alarmowej Ropam Optima po modbus, amplituer Yamahy, Tv LG i Miboxy - wszystko w zasadzie OOTB  :D

*

Offline admin

 • *****
 • 1621
 • Twórca i moderator forum
  • Zobacz profil
  • Forum ExtaLife
Odp: Pakiet integracyjny Exta Life <-> Home Assistant
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 28, 2019, 14:32:32 »
Wczoraj znalazłem troszkę czasu i zainstalowałem pakiet, działa bez najmniejszego problemu - dzięki bardzo!
HA tez całkiem fajny z dużymi możliwościami, na te chwile dodałem sobie jeszcze obsługę centrali alarmowej Ropam Optima po modbus, amplituer Yamahy, Tv LG i Miboxy - wszystko w zasadzie OOTB  :D
Noooo, w końcu jakiś feedback!  :D Już myślałem, że te 10 pobrań pliku to tylko z ciekawości i nikt tego u siebie nie uruchamiał. A powiedz - odpaliłeś to też na jakimś NAS? Ja mam jeszcze jeden sygnał od innego kolegi z forum, który próbował uruchamiać na malince (RPI), ale są z tym tam jakieś problemy, których do tej pory nie udało mi się ustalić.

A jeszcze a propos Home Assistant - to koleha Automatic w tym wątku pokazywał bardzo ładne panele z Domoticza. Wczoraj chwilę posiedziałem na Necie po instalacji nowej wersji HA (0.86.3), bo teraz Lovelace UI to domyśle GUI w HA i co się okazało - na stronie https://www.awesome-ha.com/ także można odnaleźć nieoficjalne dodatki do HA pozwalające na dodanie takich ładnych paneli dla tabletów - zarówno kafelki jak i widok układu pokojów od góry :)
A wprowadzenie oficjalnej obsługi Lovelace UI oznacza także, że kolejna bariera wejścia w HA pękła - teraz całe GUI w HA można wyklikać w UI!! Nie trzeba już edytować plików. Oczywiście nadal można pliki edytować, a nawet trzeba jeśli ktoś chce na prawdę bardzo głęboko pod siebe to wszystko dopasować, ale w skali 1-10 wyklikać można w stopniu 7. 8 z edycją plików a 10 gdy się poprogramuje (customowe karty-komponenty).

W każdym razie - miło, że odpaliłeś HA i że integracja HA-ExtaLife się przydała :) Jak będziesz miał jakieś spostrzeżenia to pisz tutaj.
Elementy systemu, których używam: 3xSRP-22, 5xRDP-21, 3xROP-22, 4x ROP-21, 1xP-456/36, 1xRNK-24, 3x RNP-21, 1xRCT-22, aplikacja na Android oraz iOS + Home Assistant

*

Offline SebiCo

 • ***
 • 221
  • Zobacz profil
Odp: Pakiet integracyjny Exta Life <-> Home Assistant
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 28, 2019, 17:14:49 »
Mam w domu serwer postawiony na Ubuntu i na nim zainstalowałem, ale w dockerze.
Mosquitto broker zainstalowany z add-on store z Hass.io

*

Offline admin

 • *****
 • 1621
 • Twórca i moderator forum
  • Zobacz profil
  • Forum ExtaLife
Odp: Pakiet integracyjny Exta Life <-> Home Assistant
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 28, 2019, 22:19:53 »
Mam w domu serwer postawiony na Ubuntu i na nim zainstalowałem, ale w dockerze.
Mosquitto broker zainstalowany z add-on store z Hass.io
OK, czyli podobnie jak ja - także Docker. Co prawda na Synology, ale to też jakiś linux.

Czy ktoś uruchamiał skrypty na Raspberry? (oprocz kolegi jm)
Elementy systemu, których używam: 3xSRP-22, 5xRDP-21, 3xROP-22, 4x ROP-21, 1xP-456/36, 1xRNK-24, 3x RNP-21, 1xRCT-22, aplikacja na Android oraz iOS + Home Assistant

*

Offline wswsws

 • ***
 • 139
  • Zobacz profil
Odp: Pakiet integracyjny Exta Life <-> Home Assistant
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 28, 2019, 23:11:25 »
Ale się zestarzałem - ja już nic z tego  nie kapuje co wy tu piszecie. Chyba że jestem jak większość która nie ma pojęcia co dokładnie zrobić. Pozdrawiam

*

Offline SebiCo

 • ***
 • 221
  • Zobacz profil
Odp: Pakiet integracyjny Exta Life <-> Home Assistant
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 29, 2019, 12:29:12 »
Ja też już stary jestem  :'(
Co do malinki to gdzieś miałem jakąś starą 1 B, a widzę ze jest na nią obraz więc przy chwili wolnego czasu postaram się przetestować.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 29, 2019, 13:47:10 wysłana przez SebiCo »

*

Offline admin

 • *****
 • 1621
 • Twórca i moderator forum
  • Zobacz profil
  • Forum ExtaLife
Odp: Pakiet integracyjny Exta Life <-> Home Assistant
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 29, 2019, 17:52:17 »
OFFTOPIC:
Ale się zestarzałem - ja już nic z tego  nie kapuje co wy tu piszecie. Chyba że jestem jak większość która nie ma pojęcia co dokładnie zrobić. Pozdrawiam
Ja też już stary jestem  :'(
Co do malinki to gdzieś miałem jakąś starą 1 B, a widzę ze jest na nią obraz więc przy chwili wolnego czasu postaram się przetestować.
;D Ale się uśmiałem...Panowie, błagam...jeśli jeszcze nie bawicie prawnuków będąc na emeryturze to o jakiej starości my tu mówimy?  ;)

To prawda, że technologia niestety ma to do siebie, że 5-10 lat to już cała epoka. Faktycznie trudno za tym nadążyć, ale jedno jest pewne: żyjemy w takich czasach, że przy głowie otwartej na nowości i informacje można się nauczyć prawie wszystkiego z internetu. Wystarczy tylko poświęcić trochę czasu. W czasach, gdzie na prawie każdy temat są jakieś tutoriale na YouTube nauka jest prostsza niż kiedykolwiek wcześniej. Obsługa skomplikowanych systemów także jest prostsza niż kiedykolwiek - kto by pomyślał bawić się w linuxy kiedyś.. a teraz kupuje się jakiegoś NASa typu Synology albo QNAP i mamy prywatnego, dobrze działającego linuxa. Linia komend? Jak kto woli to można używać (czasem się nie obejdzie - to fakt), ale bardzo wiele rzeczy można robić z wygodnego, webowego GUI.
Programowanie mikrokontrolerów, przeprogramowanie Sonoffa? To pierwsze znam co prawda z technikum, ale to były inne czasy, inne czipy etc. To drugie to niedawno też byłą dla mnie czarna magia. Ale jak to w ostatnich czasach bywa - ktoś kiedyś zbudował jakiegoś toola, potem ktoś wiął tego toola oraz parę innych i zbudował innego, bardziej złożonego o większych możliwościach. Mówię tu o Arduino i esphomeyaml. Dla średnio obeznanego z tematem programowanie kontrolera sprowadza się w tym przypadku do zakupu programatora za 7 zł, przylutowaniu 4 kabelków, ściągnięciu pliku i wyedytowaniu pliku tekstowego i wsadzeniu tam kilkunastu linijek konfiguracji. Zero potrzeby znajomości C, C++, tajnik programowoania, bootloaderów i innych rzeczy, na widok których przeciętny Kowalski uznałby nas za wariatów mówiących w jakimś obcym języku. Parę klików i mikrokontroler zaprogramowany....i to jeszcze jak - MQTT, update softu przez WiFi itp.
Na prawdę, żyjemy we wspaniałych czasach, gdzie wszystko jest coraz prostsze do osiągnięcia. Dlatego tak szybko to wszystko się rozwija. Efekt kuli śnieżnej.
 
Ja parę miesięcy temu nie słyszałem o Dockerze, MQTT, YAML, a o Pythonie wiedziałem tylko, że istnieje. A teraz? Czuję się w tych rzeczach dość komfortowo. Musiałem "jedynie" poświęcić trochę czasu na przyswojenie tego wszystkiego. Zapewniam Was, że prawie każdy, kto ma jakieś pojęcie o podstawach informatyki (tak, trochę więcej niż Word i Excel ;)) sobie z tymi rzeczami poradzi.

ONTOPIC:
To jak ktoś z Was da radę przeprowadzić testy na malince to będę wdzięczny za feedback :)
Elementy systemu, których używam: 3xSRP-22, 5xRDP-21, 3xROP-22, 4x ROP-21, 1xP-456/36, 1xRNK-24, 3x RNP-21, 1xRCT-22, aplikacja na Android oraz iOS + Home Assistant

*

Offline SebiCo

 • ***
 • 221
  • Zobacz profil
Odp: Pakiet integracyjny Exta Life <-> Home Assistant
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 29, 2019, 22:13:40 »
Ok pobawiłem się malinką i działa ::)
Tak jak pisałem mam wersję 1 B więc do perfekcji opanowałem sztukę cierpliwości  >:D
Instalacja standard -> https://www.home-assistant.io/getting-started/
Po odczekaniu dość sporego czasu mogłem się zalogować w przeglądarce do HA
tutaj z ADD-ON STORE zainstalowałem:
- Mosquitto broker - wiadomo
- Configurator - do edycji plików i ładowania plików na serwer
- SSH server - żeby móc się zdalnie po sieci zalogować do serwera

Domyślnie w obrazie nie ma zainstalowanego pythona, więc przez ssh trzeba zalogować do serwera i zainstalować
apk add --no-cache python3do tego doinstalować brakujące liby pythona
pip3 install pyyaml paho-mqtt unidecodei mamy gotowe środowisko do uruchomienia skryptów kolegi admina  O:-)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 29, 2019, 23:26:45 wysłana przez SebiCo »

*

Offline admin

 • *****
 • 1621
 • Twórca i moderator forum
  • Zobacz profil
  • Forum ExtaLife
Odp: Pakiet integracyjny Exta Life <-> Home Assistant
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 30, 2019, 14:38:34 »
Kawał dobrej roboty kolego SebiCo!!!  8)

Cierpliwość w IT bardzo się przydaje :) Doceniam tym bardziej. No i super - mamy w takim razie potwierdzenie, że skrypty działają na innych systemach niż mój NAS: Ubuntu i hass.io. Dziwi mnie tylko, że musiałem doinstalować Pythona. Przecież Home Assistant jest napisany w Pythonie i aby mógł działać to gdzieś tam na pewno jest ukryty interpreter Python. Ale nie wnikam. Jak się da dołożyć osobno to też dobrze.

Teraz jakby ktoś jeszcze potestował czy da się te skrypty użyć z OpenHAB lub Domoticz to byłoby super. Dla Domoticza moim zdaniem trzeba będzie skorzystać z Node-RED albo innego narzędzia pośredniczącego. Dla OpenHAB - nie wiem.
Elementy systemu, których używam: 3xSRP-22, 5xRDP-21, 3xROP-22, 4x ROP-21, 1xP-456/36, 1xRNK-24, 3x RNP-21, 1xRCT-22, aplikacja na Android oraz iOS + Home Assistant

*

Offline SebiCo

 • ***
 • 221
  • Zobacz profil
Odp: Pakiet integracyjny Exta Life <-> Home Assistant
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 30, 2019, 14:45:17 »
No właśnie też się zdziwiłem, ale może python siedzi w innym kontenerze do którego nie ma dostępu z tego poziomu, w każdym razie po zalogowaniu przez ssh do shella nie ma pythona  :-[
« Ostatnia zmiana: Styczeń 30, 2019, 17:06:18 wysłana przez SebiCo »

Odp: Pakiet integracyjny Exta Life <-> Home Assistant
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 04, 2019, 11:03:18 »
Jadę wg. zamysłu autora i dochodzę do uruchomienia main_exta2ha. Nie wiem dlaczego python nie widzi pyyamla zainstalowanego z pip  :(
HA postawiony w formie wirtualki hass.io, skrypty pythona mają działać na osobnej wirtualce - debianie 8. Proszę o pomoc

EDIT: Błąd był trywialny w wersjach pythona 2 - 3
EDIT2:

marcin@www:~/extalife$ ./main_exta2ha.py --testrun
./main_exta2ha.py: linia 40: błąd składni przy nieoczekiwanym znaczniku `('
'/main_exta2ha.py: linia 40: `logging.basicConfig(filename=(os.path.basename(__file__)+'.log'),level=LOG_LEVEL, format='%(asctime)s %(levelname)s:%(message)s')
« Ostatnia zmiana: Maj 04, 2019, 11:24:25 wysłana przez nienacko »

*

Offline admin

 • *****
 • 1621
 • Twórca i moderator forum
  • Zobacz profil
  • Forum ExtaLife
Odp: Pakiet integracyjny Exta Life <-> Home Assistant
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 05, 2019, 12:14:50 »
Jadę wg. zamysłu autora i dochodzę do uruchomienia main_exta2ha. Nie wiem dlaczego python nie widzi pyyamla zainstalowanego z pip  :(
HA postawiony w formie wirtualki hass.io, skrypty pythona mają działać na osobnej wirtualce - debianie 8. Proszę o pomoc

EDIT: Błąd był trywialny w wersjach pythona 2 - 3
EDIT2:

marcin@www:~/extalife$ ./main_exta2ha.py --testrun
./main_exta2ha.py: linia 40: błąd składni przy nieoczekiwanym znaczniku `('
'/main_exta2ha.py: linia 40: `logging.basicConfig(filename=(os.path.basename(__file__)+'.log'),level=LOG_LEVEL, format='%(asctime)s %(levelname)s:%(message)s')
Tak właśnie myślałem, że to problem równoległych instalacji Pythona. Dla pewności lepiej używać polecenia pip3 dla Pythona 3.

Czy EDIT2 oznacza, że nadal masz błąd?
Jaką wersją Pythona uruchamiasz skrypt? Upewnij się, że jest to wersja minimum 3.5
Zaobserwowałem 2 istotne rzeczy:
1. Wygląda, że do uruchomienia skryptu nie używasz programu .sh tylko bezpośrednio programy .py. Błąd nie mówi zbyt wiele, ale podejrzewam, że może chodzić o formatowanie stringa, które może nie działać w starych wersjach Pythona. Upewnij się, że uruchamiasz program .py poleceniem python3 i, że twój Python 3 to wersja minimum 3.5

2. Wygląda, że używasz starszej wersji programu .py. W obecnej 1.0.1 linia 40 toCMD_RT_SNS = '{"command":38,"data": null}'+chr(3)ściągnij i skopiuj najnowsze wersje z pierwszego posta na samej górze. Tam załączam aktualizacje

Daj znać co odkryłeś i czy pomogło. Skrypty powinno działać bez problemu jeśli tylko uruchamia je odpowiednia wersja Pythona i gdy zainstalowane są wsyzstkie potrrzebne moduły/bilblioteki pythona.
Elementy systemu, których używam: 3xSRP-22, 5xRDP-21, 3xROP-22, 4x ROP-21, 1xP-456/36, 1xRNK-24, 3x RNP-21, 1xRCT-22, aplikacja na Android oraz iOS + Home Assistant