EFC-01:TCP/IP:Polecenia

Z ExtaLife Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Id (dec) Id (hex) Polecenie MinFwVer MaxFwVer
1 0x01 Login 0.9.4 --
2 0x02 Logout 0.9.4 --
3 0x03 UserList 0.9.4 --
4 0x04 UserChangeName 0.9.4 --
5 0x05 UserRemove 0.9.4 --
6 0x06 UserChangePermission 0.9.4 --
7 0x07 UserCreate 0.9.4 --
8 0x08 UserChangePassword 0.9.4 --
9 0x09 SearchForReceiver 0.9.4 --
10 0x0A PairDevices 0.9.4 --
11 0x0B UnpairDevices 0.9.4 --
12 0x0C ReneameDevice 0.9.4 --
13 0x0D TestReceiver 0.9.4 --
14 0x0E StopSearch 0.9.4 --
15 0x0F AddUserToDevice 0.9.4 --
16 0x10 FetchUserFromDevice 0.9.4 --
17 0x11 ChangeDeviceIcon 0.9.4 --
18 0x12 SearchForSensors 0.9.4 --
19 0x13 SearchForTransmitter 0.9.4 --
20 0x14 ControlDevice 0.9.4 --
21 0x15 SetFavouriteValueOfReceiver 0.9.4 --
22 0x16 AddTranToReceiver 0.9.4 --
23 0x17 FetchAssignTransmitters 0.9.4 --
24 0x18 RemoveAssignTransmitter 0.9.4 --
25 0x19 FetchReceiverConfig 0.9.4 --
26 0x1A SaveReceiverConfig 0.9.4 --
27 0x1B FetchReceiverConfigDetails 0.9.4 --
28 0x1C SaveReceiverConfigDetails 0.9.4 --
29 0x1D CreateCategory 0.9.4 --
30 0x1E FetchCategories 0.9.4 --
31 0x1F RemoveCategory 0.9.4 --
32 0x20 SetAsBookmarkCategory 0.9.4 --
33 0x21 RenameCategory 0.9.4 --
34 0x22 ChangeCategoryIcon 0.9.4 --
35 0x23 SetAsMainCategory 0.9.4 --
36 0x24 CreateScene 0.9.4 --
37 0x25 FetchReceivers 0.9.4 --
38 0x26 FetchSensors 0.9.4 --
39 0x27 FetchTransmitters 0.9.4 --
40 0x28 AddToCategory 0.9.4 --
41 0x29 FetchDevicesFromCategory 0.9.4 --
42 0x2A RemoveScene 0.9.4 --
43 0x2B RenameScene 0.9.4 --
44 0x2C PerformScene 0.9.4 --
45 0x2D CopyScene 0.9.4 --
46 0x2E FetchScenes 0.9.4 --
47 0x2F UnknownCommand_47_0x2F 0.9.4 --
48 0x30 RemoveFromCategory 0.9.4 --
49 0x31 ReorderCategories 0.9.4 --
50 0x32 SaveScene 0.9.4 --
51 0x33 FetchSceneElements 0.9.4 --
52 0x34 AttachButtonToScene 0.9.4 --
53 0x35 RemoveTimer 0.9.4 --
54 0x36 CreateTimer 0.9.4 --
55 0x37 RenameTimer 0.9.4 --
56 0x38 FetchUserFromScene 0.9.4 --
57 0x39 AddUserToScene 0.9.4 --
58 0x3A RemoveButtonFromScene 0.9.4 --
59 0x3B FetchSceneTransmitters 0.9.4 --
60 0x3C FetchTimers 0.9.4 --
61 0x3D FetchTimerConfig 0.9.4 --
62 0x3E EditTimerConfig 0.9.4 --
63 0x3F ActiveTimer 0.9.4 --
64 0x40 GetSunriseAndSunset 0.9.4 --
65 0x41 UpdateReceiver 0.9.4 --
66 0x42 UnknownCommand_66_0x42 0.9.4 --
67 0x43 UnknownCommand_67_0x43 0.9.4 --
68 0x44 UnknownCommand_68_0x44 0.9.4 --
69 0x45 UnknownCommand_69_0x45 0.9.4 --
70 0x46 UnknownCommand_70_0x46 0.9.4 --
71 0x47 UnknownCommand_71_0x47 0.9.4 --
72 0x48 UnknownCommand_72_0x48 0.9.4 --
73 0x49 UnknownCommand_73_0x49 0.9.4 --
74 0x4A UnknownCommand_74_0x4A 0.9.4 --
88 0x58 ReorderScenesList 1.5.0(1149) --
100 0x64 FetchConnections 0.9.4 --
101 0x65 SetNetworkSettings 0.9.4 --
102 0x66 FetchNetworkSettings 0.9.4 --
103 0x67 SetTimeSettings 0.9.4 --
104 0x68 FetchTimeSettings 0.9.4 --
150 0x96 Reset 0.9.4 --
151 0x97 CheckVersion 0.9.4 --
152 0x98 UpdateController -- --
201 0xC9 UpdateControllerEx 0.9.4 --
202 0xCA ?? 0.9.4 --
203 0xCB FetchExtaFree 1.1.0 --

Uwagi:

Polecenie o kodach od 66 do 74 dotyczą funkcji logicznych. Są zaimplementowane po stronie firmware'u kontrolera, ale nie są wspierane przez aplikację ExtaLife w wersji 1.4.